islavchev
Доц. Нина Атанасова, доктор
By islavchev | |
Студ. град, кабинет 320
Служ. тел. : (02) 4014 (285)
E-mail: nnsa@abv.bg
Проф. Лозан Митев, доктор
By islavchev | |
Студ. град, кабинет 329
Служебен тел.: (02) 4014 (342)
Мобилен тел: 0893 33 86 63
E-mail: lozanmitev@abv.bg
Проф. Бисер Цолов, дн
By islavchev | |
Студ. град, кабинет 203 и 322
Служ. тел.: (02) 4014 (288, 235)
Мобилен тел: 0896776612
E-mail: bissertz@abv.bg
Доц. Иван Сандански, доктор
By islavchev | |
Студ. град, кабинет 317
Мобилен тел: 0894422507
Служ. тел.:: (02) 4014 (185)
E-mail: isandanski@nsa-management.com
Доц. Георги Драганов, доктор
By islavchev | |
Студ. град, кабинет 317
Служ. тел.: (02) 4014 (185)
E-mail: g.draganov_nsa@abv.bg
Доц. Иван Славчев, доктор
By islavchev | |
Студ. град, кабинет 233
Служ. тел.: (02) 4014 (398)
E-mail: islavchev@nsa.bg