Добре дошли в

КАТЕДРА "МЕНИДЖМЪНТ И ИСТОРИЯ НА СПОРТА"
За нас
all
Катедра „Мениджмънт и история на спорта“ се изгражда като самостоятелна научна и образователна структура още с учредяването на  ДВУТВ през 1942 г. с наименование „Организация на телесното възпитание“. Днес катедрата е едно от малките звена в НСА „Васил Левски“ с числен състав от 9 преподаватели: 2 професори, 4 доценти и 3 главни асистенти, но с традиционно активно участие във всички дейности на Академията. Сред важните отговорности, възложени на преподаватели  от катедрата, са: председател на общото събрание на НСА, ръководител на център по доброволчество, ръководител на център по следдипломна квалификация и ръководител на кариерен център.

Нашите професионалисти

проф. Лозан Митев1
Ръководител катедра

Постъпил във ВИФ 1985 г., получава званието доцент 2006 г. и професор 2016 г., председател на Общото събрание на НСА и ръководител на Историческия архив. Член на БОК, председател на Националната олимпийска академия и вицепрезидент на Европейската асоциация на Националните олимпийски академии. Носител на наградата на МОК за 2019 г. за принос в олимпийското образование и култура. Председател на Общото събрание на Национална спортна академия "Васил Левски"

Проф.
Бисер Цолов
доктор на науките

Ръководител Център за следдипломна квалификация


Член на Академичния и на Експертния съвет по УР.  В периода 2018-2021 г. е член на Обществения съвет по физическо възпитание и спорт към Президента на България. Бил е анализатор в ПФК ЦСКА (София) и главен методист във ФК ЦСКА 1948 ЕАД. Гост-лектор в семинари, организирани от ММС, Международния съвет за военен спорт (CISM), Комисията за децата, младежта, спорта и туризма при СОС и от други институции и висши училища.

доц. Нина Атанасова+1
Ръководител научна дейност в катедрата

От 2007 г. е асистент по спортен мениджмънт. Хабилитирана за доцент през 2013 г. Активно участва в различни проекти: наставник по проект „Office InterActors“, награден с Европейски знак през 2007 г.;; в Европейска магистърска програма Programme of Health Rehabilitation (HARPE); Проект SCORES - развитие на умения и компетентности приложими в заетостта чрез спорта в Европа и др.

доц. Иван Сандански+1
Председател на Общото събрание на факултет „Спорт“

Също и ръководител на Кариерния център и главен функционален експерт в проект „Студентски практики” на МОН. Председател на комисия „Маркетинг и проекти” към Българска федерация хокей на трева, член на комисия „Grassroots” към Българския футболен съюз и на работната група за кариерна реализация в спортния мениджмънт към Европейската асоциация по спортен мениджмънт. Член на управителния съвет на фондация „Център за стратегическо развитие на спорта”.

Доц.
Георги Драганов
доктор

Ръководител на Център за доброволчество в спорта


Функционален експерт за Треньорски факултет на проект „Студентски практики“. Асистент по спортен мениджмънт от 2005 г. Хабилитиран за доцент през 2016 г. Експерт по редица национални и международни проекти.

доц. Иван Славчев+1
Ръководител на сектор „Спортен мениджмънт“

Участва в оперативното управление на Центъра за дистанционно обучение. Хоноруван преподавател в Института за двигателна активност, спорт и здраве LUNEX, Люксембург; Академия за мениджърско образование “Нест”, Дубай; Колеж за изкуства, наука и технологии, Малта и др. Член на управителния съвет на Клуб лека атлетика при спортна академия КЛАСА.

гл.ас. Десислава Илиева_1
Председател на Българска федерация спорт за всички

Преподавател по спортен мениджмънт от 2013 г. и главен асистент в катедра „Мениджмънт и история на спорта“ от 2016 г. Защитава докторска дисертация на тема „Маркетинг на спорта за всички“ през 2015 г. От 2010 година е генерален секретар и член на УС на Българска асоциация спорт за всички, а днес - неин председател.

Доц.
Васил Димитров
доктор

Адвокат - юридическо представителство на спортни клубове.


Лектор на семинари на адвокатски колегии по теми, свързани със спортно право. Вещо лице към Софийски градски съд - клас "Съдебна експертиза на психичното състояние". Експерт в редица проекти по отношение на правно-нормативни въпроси и психология.

гл.ас. Емилия Витанова1
Ръководител на сектор „История на физическото възпитание и спорта“

Преподавател по История на физическото възпитание и спорта. Постъпва като асистент 2017 г., а от 2019 г. е главен асистент. Член на съвета на Националната олимпийска академия, член на УС на БФХТ, от 2010 г. до 2021 г. е член на Комисията на БОК за „Олимпийско образование, възпитание и младежта“.