Мениджмънт и история на спорта

База данни с оценки по модули и дисциплини в катедрата