Лекционни и семинарни материали, ф-т "Спорт", 4 курс, групи 8-15 (2021-2022г.)

В тази секция са публикувани лекциите по мениджмънт на спорта за студентите от факултет „Спорт”, групи 8-15, за учебната 2021/22 година с водещи преподаватели доц. Иван Сандански (лекционен курс) и доц. Иван Славчев (семинарни упражнения). В отделен файл е тематичният план, изискванията за тестове, заверка, вземане на изпита и конспект.

Лекциите и семинарните упражнения са задължителни, като се отбелязват присъствия. Не е възможно да се отработят лекциите, а отработване на сем. упражнения се допуска само след одобрение на преподавателя и то с група от същия поток.