Управленска практика 2021

Документи и презентации по управленска практика:

  • Програма за провеждане на практиката можете да свалите от ТУК. Информацията за преддипломната управленска практика започва на страница 27.
  • Презентация по управленска практика за задочно обучение от доц. Георги Драганов можете да видите от ТУК.
  • Презентация по управленска практика за бази с малък брой студенти от доц. Иван Славчев можете да видите ТУК.
  • План на Проект за популяризиране на предлаганите услуги от страна на организацията, в която се провежда практиката (приложение 3) можете да свалите от ТУК.