Учебни материали за дистанционна форма от проф. Йордан Калайков, дн

Уважаеми колеги,

Прикачени към тази статия са учебни материали, предсатвени от проф. Йордан Калайков, дн, във връзка с провеждане на обучението в дистанционна форма.