Лекционен материал, Задочно обучение, 5 курс, ФС, 2021-22

В тази секция са публикувани лекциите по мениджмънт на спорта за студентите от Задочно обучение, 5 курс, факултет "Спорт" за учебната 2021/22 година с водещи преподаватели доц. Иван Сандански (лекционен курс) и доц. Иван Славчев (семинарни упражнения). В отделен файл е тематичният план-конспект.

Лекциите и семинарните упражнения са задължителни. Не е възможно да се отработят лекции, а отработване на сем. упражнения се допуска само след одобрение на преподавателя.  

Вижте лекционният курс в прикачените файлове по-долу: