Кандидатстване в специалност "Спортен мениджмънт"

Бакалавър

Кандидатстването за 2022 година приключи на 10.07.2022 г.

Очаквайте новите условия за кандидатстване в ОКС "Бакалавър" в началото на 2023 година.

Прием на бакалаври
"Спортен мениджмънт" 2023 г.
Магистър

Приемът на документи за кандидатстване в Магистърска програма "Спортен мениджмънт" приключи на 19.10.2022 година.

Очаквайте повече за кандидатстването през 2023 година през пролетта.

Прием на магистри
"Спортен мениджмънт" 2023 г.