Проф. Лозан Митев, доктор
проф. Лозан Митев1

Образование и научното израстване:

 • 1975–1977 г. – 18 гимназия „Уилям Гладстон“.
 • 1979–1983 г. – НСА „Васил Левски“ (ВИФ „Георги Димитров”).
 • 1997 г . – специализация в Немския спортен университет Кьолн – „Общински спорт“.

Научни интереси:

 • Олимпизъм и олимпийско движение.
 • История на телесното възпитание в България.
 • Телесната култура в тоталитарното общество.
 • Телесната култура в България през Античността и Средновековието.

Контакти:
Студ. град: (02) 4014 (342)/ кабинет 329
Мобилен тел: 0893 33 86 63
E-mail: lozanmitev@abv.bg

Публикации, учебници, ръководства:

 • Участва с научни доклади във вътрешни и международни конференции, има издадени 9 книги и над 50 научни статии.
 • Ползвани езици: руски, немски, английски, сръбски, италиански, гръцки.

Обществена дейност:

 • Член на БОК.
 • Основател и председател на Националната олимпийска академия.
 • Лектор в Международната олимпийска академия.
 • Председател на Обществено движение „Западни покрайнини”.
 • Зам.-председател на Европейската асоциация на Националните олимпийски академии.
 • Координатор на хуманитарен проект за подпомагане на домове за сираци съвместно с НСА „Васил Левски” и Немско-българското дружество в Дармщат, Германия.
 • Организатор на Ученически игри в чест на Швейцарските учители в България.
 • Носител на наградата на МОК за 2019 г. „Олимпизъм в действие“.