НСА – Лидер в подготовката на спортни мениджъри

      За първи път специалността „Спортен мениджмънт“ е въведена в НСА „В. Левски“ през 1984 г. под името „Управление на спорта“. От учебната 2005/06 г. по предложение на катедра „Мениджмънт и история на спорта“ „Спортен мениджмънт“, вече с това наименование, се изучава като първа специалност в бакалавърската степен. Необходимостта от висококвалифицирани мениджъри наложи програмата да бъде акредитирана през 1999 г. в по-високата ОКС „магистър“.

     През последните години обучението по специалността придоби международни измерения. Бе извършен прием на студенти от Кипър, Сирия, Украйна, Русия и Сърбия, а граждани на Турция, Сирия, Либия и Македония проведоха докторантско обучение в катедрата и защитиха своите дисертационни трудове. Провежда се обучение и с чуждестранни студенти по програмата „Еразъм“. Всичко това допринесе

НСА днес да е безспорен лидер

в подготовката и квалификацията на спортни мениджъри в България.

     Спортният мениджмънт се изучава в три образователни програми – в ОКС „бакалавър” като първа и нова специалност, в ОКС „магистър” – редовна, задочна и дистанционна форма и в Центъра за следдипломна квалификация. Доказателство за големия интерес е фактът, че от 2000 г. до днес в трите програми обучението си са завършили над 600 лица. Едни от най-известните български спортисти са избрали именно тази професия като перспектива за развитието си. Сред тях са Димитър Бербатов, Николай Бухалов, Йордан Йовчев, Детелин Далаклиев, Кристина Рангелова, Станимира Петрова, Асен Букарев, Елена Арсова, Владимир Манчев и редица други. И нещо твърде показателно, докато днес говорим за "изтичане на мозъци", български момичета и момчета, завършили образование и живеещи в чужбина (Германия, Франция, Испания, Англия и др.), се връщат в България и в НСА, за да получат знания в програмите по спортен мениджмънт.

       Студентите мениджъри са сред най-добре подготвените. Те са сред най-желаните за доброволци във всички инициативи и много от тях намират трудова реализация преди завършване.