Доц. Иван Славчев, доктор
доц. Иван Славчев+1

Образование и научно израстване:
• Бакалавър по кинезитерапия с втора специалност „Педагогика на образованието по физическо възпитание“ през 2007 г.
• Магистър по спортен мениджмънт през 2009 г.
• Доктор по спортен мениджмънт през 2012 г. с тема „Организация на състезания по лека атлетика в Република България”.
• Доцент в катедра „Мениджмънт и история на спорта“ през 2016 г.

Контакти:
Студ. град: (02) 4014 (398) / кабинет 233
E-mail: islavchev@nsa.bg

Научни интереси
• Мениджмънт на спортни събития.
• Информационни технологии и разузнаване в спорта.
• Спортен маркетинг.
• Комуникации и връзки с обществеността в спорта.
• Мениджмънт на спортни съоръжения.
• Критичен и логически анализ на информация.

Обществена дейност
• Член на Европейската асоциация по спортен мениджмънт.
• Хоноруван преподавател в Колеж по изкуства, наука и технологии, Малта, Институт за здраве и физическа активност – LUNEX, Люксембург, Академия за мениджърско образование НЕСТ – Дубай.
• Член на УС на КЛАСА.
• Член на организационния комитет на традиционния международен лекоатлетически турнир „Нови звезди” от 2015 г. досега.
• Член на съдийската комисия към БФЛА.
• Международен съдия за Европа по лека атлетика в периода 2013–2017 г.

Публикации, учебници и ръководство
• Славчев, И. (2016 . Управление на риска в състезанията по лека атлетика. Монография.
• Славчев, И. (2017). Мениджмънт на спортни съоръжения. Учебник за студенти в дистанционна форма.
• Славчев, И. (2017). Разузнаване и ИТ в спорта. Учебник за студенти в дистанционна форма.
• Над 25 научни доклада на български и английски език.

Участие в национални и международни проекти
Международни
:
• ICT4DC – “Best Use of ICT Opportunities for Educational and Scientific Conferences in Global Crises Situations” – Erasmus+ международен проект
• DSMLE - “Developing Sports & Managers Leaders Across Europe”
• SKILLS – Continuing the journey towards a skilled workforce for the sport and physical activity sector in europe
• WINS – “Raising the growth and participation of female sport officials in Europe”
• ONSIDE – “Innovative education to enhance the skills of Sport Officials in Europe”
• ESSA – Sport - “European Sector Skills Alliance for Sport"
• Fans Against Violence - Promotion of an ethical approach to sport
• S2A Sport: “From Strategy to Action: Supporting the professionalisation of sport organisations through the definition of work-based competencies and the development of fit-for-purpose training for Sport Administrators”
• ESF 4.216 SUCCESS – Capacity Building Programme for Public Service Sports Administrators
Национални
:
• BG051PO001-4.3.04. Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование.
• СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ, фаза 1 и фаза 2.
Институционални
:
• Научен проект за създаване на „Център за технологичен трансфер в спорта“ към НСА „Васил Левски“ и др.