Доц. Иван Сандански, доктор
доц. Иван Сандански+1

Oбразование и научно израстване
Завършил НСА „Васил Левски”, назначен за преподавател по управление на спорта от 1998 г.; защитил докторска дисертация през 2008 г.; хабилитиран за доцент през 2010 г.

Научни интереси
Мениджмънт на спортни събития; маркетинг и спонсорство на спорта; управление на спортни организации; социални и политически анализи в спорта; управление на международния спорт; развитие чрез спорт.

Контакти:
Студ. град: (02) 4014 (185) / Кабинет 317
Мобилен тел: 0894-42-25-07
E-mail: isandanski@nsa-management.com

Публикации, учебници и ръководства
Автор и съавтор на 3 книги, 4 учебника за дистанционно обучение, ръководство по спортен мениджмънт за спортните училища и над 50 научни статииq публикувани в наши и чужди рецензирани списания, изнесени доклади на научни и практически форуми у нас и в чужбина.

Участие в национални и международни проекти проекти
Национални проекти
:
• Главен функционален експерт в проект „Студентски практики – фази I и II“ на МОН.
• „Предприемачески умения и компетенции в академичните спортни квалификации чрез опита на ключови НПО в спорта“.

Международни проекти, финансирани по програма Erasmus+ на ЕС:
• Developing Sport Managers and Leaders Across Europe.
• PARAdig: Dual-Track Careers for Para Athletes.
• Life After Sport.
• QUEST Room.
• Fans Against Violence.

Обществена и експертна дейност
• Председател на Общото събрание на факултет „Спорт“.
• Ръководител на Кариерния център.
• Член на УС на Българска федерация хокей на трева. Член на: комисия „Grassroots” към Българския футболен съюз; работната група по Трансферни реформи към Българската федерация по волейбол; Обществения консултативен съвет към УС на Българската федерация по баскетбол; работната група за кариерна реализация и предприемачество в спортния мениджмънт към Европейската асоциация по спортен мениджмънт.
• Член на УС на фондация „Център за стратегическо развитие на спорта”.
• Лектор на НОА на БОК и носител на приза на БОК „Надежда Лекарска” за етика, олимпийско образование и възпитание за 2015 г.
• Участвал е в разработването на различни експертни анализи, доклади, стратегии и обучителни модули за нуждите на спортни, общински, образователни и бизнес организации.