Гл. ас. Емилия Витанова, доктор
гл.ас. Емилия Витанова1

Научни интереси:
Развитие на олимпийското движение.
Български народни игри и състезания.
Развитие на училищното физическо възпитание и др.

Образование и научно израстване:
• от 2004 до 2008 г. следва в НСА „Васил Левски“.
• от 2012 до 2013 г. – преподавател по ФВС в СГСАГ „Христо Ботев“, гр. София
• от 2013 до 2016 г. – докторант към катедра „Мениджмънт и история на спорта“. Тема на дисертационния труд: „Образователната политика на НСА „Васил Левски“ 1942–2012 г.“.
• от 2013 г. – хоноруван преподавател по история на физическото възпитание и спорта.
• от 2017 г. – асистент по история на физическото възпитание и спорта.
• от 2019 г. – главен асистент по история на физическото възпитание и спорта.

Контакти:
Студ. град: (02) 4014 (342)/Кабинет 329
E-mail: emilia_vitanova.nsa@abv.bg

Обществена дейност:
Сътрудник в Историческия архив на НСА.
Член на Съвета на Националната олимпийска академия.
Член на комисията по Олимпийско образование и възпитание към БОК.
Член на УС на Българската федерация по хокей на трева.