Гл. ас. Васил Димитров, доктор
гл.ас. Васил Димитров +1

Научни интереси:
• Спортно право.
• Мениджмънт на човешките ресурси в спорта.
• Спортна психология.
• Психология на екстремалните ситуации.
• Психология на девиантното поведение.
• Критичен и логически анализ на информация.

Образование и научно израстване:
• Бакалавър по психология, „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново (България) 2000 г.
• Магистър по социална и политическа психология, „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново (България) 2002.
• Магистър – право, НБУ, София, 2003.
• Доктор по теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура) през 2010 г. с тема „Формиране на адекватна психическа готовност при състезатели по бойни спортове”.
• Главен асистент в катедра „Мениджмънт и история на спорта“ през 2011.

Контакти:
Студ. град: (02) 4014(342)/кабинет 329
E-mail: vasil1331@abv.bg

Обществена дейност
• Член на дружеството на психолозите.
• Член на УС на Тенис мениджмънт Интернешънъл асоциация.
• Адвокат.
• Вещо лице към Софийски градски съд (СГС). Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“.

Публикации, учебници и ръководство
• Димитров, В. ( 2016 ). Спортно право. Монография.
• Димитров, В. (2017 ). Спортно право. Учебник за студенти в дистанционна форма.
• Димитров, В. ( 2018 ). Мениджмънт на човешките ресурси в спорта. Учебник.
• 87 научни доклада на български и английски език.

Участие в национални и международни проекти
Международни:
• Формиране на готовност за оцеляване на ученици в социална среда чрез специализирана подготовка по кунгфу.
Национални:
• Влияние на йога върху психиката, физическите качества и здравето.
• СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ фаза 1 и фаза 2.
Институционални:
• Научен проект за създаване на „Център за технологичен трансфер в спорта“ към НСА „Васил Левски“.