Проверка на оценки
На вниманието на колегите от факултет "СПОРТ", Втори поток!
Резултатите от периодичния контрол ще бъдат публикувани на 12.12.2022!