Ние сме единственото специализирано висше училище за спорт в България, а програмите ни по „Спортен мениджмънт“ са сред най-търсените и желаните в НСА „Васил Левски“. Студентите в специалност "Спортен мениджмънт" в Национална спортна академия са облагодетелствани, защото тук по най-естествен път се срещат както с големите имена на спорта у нас, така и с работата в много и разнообразни организации предлагащи и развиващи спорта на всички равнища. Те са търсени и предпочитани стажанти, партньори и доброволци в организирането на събития, в оперативното управление на спортни организации, в администрацията и маркетинга, като това им помага да придобият по-добри умения, да се запознаят с хората от практиката, и не веднъж е водило до професионална реализация.

      Специалистите по "Спортен мениджмънт" се докосват и до международния опит. Като всички, те могат да се възползват от програма Еразъм+ за обучение в чужбина, но нещо повече - ако показват необходимото старание могат да бъдат включени в проекти на наши партньорски организации и да пътуват и разширяват знанията и контактите си зад граница.

Обучението им в специалността е от най-добрите лектори у нас. Наши преподаватели често провеждат обучения и лекции в чужбина. Автори са на образователни програми, които се прилагат в университети и колежи от цяла Европa. Доказали са се като експерти и партньори в редица международни проекти.

Кариерата в спортния мениджмънт може да е успешна само с необходимите знания за специфичностите на спорта във всичките му измерения - дали за високи постижения или за спорт в свободното време. Ако искате успешна кариера като спортен мениджър - тя започва тук!

ПРОЧЕТЕТЕ КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ
ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА