Лекционни материали, ф-т "Спорт", 4 курс, групи 8-15 (2020-2021г.)

В тази секция периодично ще бъдат публикувани лекциите по „Мениджмънт на спорта” за студентите от факултет „Спорт”, групи 8-15, за учебната 2020/21 година с водещи преподаватели доц. Иван Сандански (лекционен курс) и доц. Иван Славчев (водещ сем. упражнения) В отделен файл е тематичният план, изискванията за тестовете и заверка на семестъра.

Лекциите и семинарните упражнения по правилник са задължителни. НЕ съществува възможност за отработване на лекции. Посещението на лекции става само при водещия преподавател на II-ри поток. Отработване на семинарни упражнения се допуска единствено с разрешение на водещ преподавател и то с група от същия поток.