• header1-1
  • header2-1
  • header3-1
  • header4-1

В тази секция са публикувани лекциите по мениджмънт на спорта за студентите от Треньорски факултет, групи 8-15, за учебната 2017/18 година с водещи преподаватели доц. Иван Сандански (лекционен курс), доц. Иван Славчев (водещ сем. упражнения групи 12, 14, 15) и гл. ас. Десислава Илиева (водеща сем. упражнения групи 8, 9, 10, 11, 13). В отделен файл е тематичният план, изискванията за тестове, заверка, полагане на изпита и конспект.

 

Лекциите и семинарните упражнения са задължителни, като се отбелязват присъствия. Не е възможно да се отработят лекциите, а отработване на семинарни упражнения се допуска само след одобрение на съответния преподавател и то с група от същия поток.  

Резултат с изображение за спортен мениджмънт