Лекционен материал, 4 курс, ТФ, групи 8-15, 2019-2020 г.

В тази секция са публикувани лекциите по мениджмънт на спорта за
студентите от Треньорски факултет, групи 8-15, за учебната 2019/20
година с водещи преподаватели доц. Иван Сандански (лекционен курс), гл.
ас. Десислава Илиева (водеща сем. упражнения групи 8, 9, 12, 13, 14) и
докторант Георги Ангелов (водещ сем. упражнения групи 10, 11, 15). В
отделен файл е тематичният план, изискванията за тестовете и заверката,
и изпитният конспект.
Лекциите и семинарните упражнения са задължителни, като се отбелязват
присъствия. НЕ съществува възможност за отработване на лекции.
Посещението на лекции става само при водещия преподавател на II-ри
поток. Отработване на семинарни упражнения се допуска единствено с
разрешение на съответния преподавател и то с група от същия поток и
същия водещ преподавател.

Благодаря ти за съдейстивието!

Резултат с изображение за спортен мениджмънт

 

Иван Сандански