Лекционен материал, Задочно обучение, 5 курс, ТФ, 2019-20

В тази секция са публикувани лекциите по мениджмънт на спорта за студентите от Задочно обучение, 5 курс, Треньорски факултет за учебната 2019/20 година с водещи преподаватели доц. Иван Сандански (лекционен курс) и доц. Иван Славчев (семинарни упражнения). В отделен файл е тематичният план-конспект.

 

Лекциите и семинарните упражнения са задължителни, като се отбелязват присъствия. Не е възможно да се отработят лекциите, а отработване на сем. упражнения се допуска само след одобрение на преподавателя.