• header1-1
  • header3-1
  • header2-1
  • header4-1

В тази секция са публикувани лекциите по мениджмънт на спорта за студентите от Задочно обучение, 5 курс, Треньорски факултет за учебната 2017/18 година с водещи преподаватели доц. Иван Сандански (лекционен курс) и доц. Георги Драганов (семинарни упражнения). В отделен файл е тематичният план-конспект.

 

Лекциите и семинарните упражнения са задължителни, като се отбелязват присъствия. Не е възможно да се отработят лекциите, а отработване на сем. упражнения се допуска само след одобрение на преподавателя.