• header1-1
  • header2-1
  • header3-1
  • header4-1

Начало

Уважаеми колеги,

Проект S2A Sport се изпълнява по програма Еразъм+ и включва 12 партньора от 10 държави. Проектът е насочен към изследване на "Спортната администрация" и се провежда в 11 етапа.

Първият етап е свързан с изследване на спортните организации, администриращи спортни дейности и предлагащи спортни продукти и услуги. Моля тези от вас, които работят и членуват в спортни организации - клубове, асоциации, федерации, частни фирми за спортни услуги и др., да попълнят следната анкетна карта:

 

S2A Анкета - Google Forms

 

Анкетата е насочена към дефинирането на понятието "Спортна администрация" и идентифицирането на основните дейности, които се включват в него. Повече за проекта можете да откриете на неговата интернет страница и от българската брошура, която можете да изтеглите от линка по-долу.

 

Интернет страница на проект S2A Sport

Брошура за проект S2A Sport

 

Благодаря предварително за отделеното внимание!