Начало

ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ „75 години катедра Мениджмънт и история на спорта“

ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ
„75 години катедра Мениджмънт и история на спорта“ и
Юбилейна научна конференция

„Спорт, наука, мениджмънт – гаранция за успех!“

15.11.2017 /сряда/, 10:00 часа, заседателна зала, ет. 3 на НСА „Васил Левски“, София

 

Катедра „Мениджмънт и история на спорта“ Ви кани на Тържествено честване по повод 75 годишнината на катедрата, което ще състои на 15 ноември 2017 г. от 10:00 часа в Заседателната зала, 3 етаж, на Национална спортна академия „Васил Левски“. Програмата включва и Юбилейна научна конференция под формата на кръгла маса.
•    Тематични области на конференцията 
1.    История на спорта
2.    Спортен мениджмънт и маркетинг 
•    Заявка за участие и такса
Срокът за подаване на заявка за участие в конференцията е до 10 септември 2017 г., заедно с резюметата (на български и английски език) и пълните текстове на докладите. Не се изисква такса за участие.
•    Публикуване на доклади
Ще бъдат публикувани ограничен брой доклади определени от комисия по допустимост. Те трябва да бъдат оформени спрямо посочените изисквания. Материалите трябва да бъдат предоставени на хартиен и електронен носител в срок до 10.09.2017 г. в кабинет 320 на НСА „Васил Левски“, както и на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
•    Регистрация и програма 
Регистрацията е от 9.00 до 10.00 ч. на 15 ноември 2017 г. в Заседателната зала, ет.3 на Национална спортна академия „Васил Левски“. Програмата ще бъде обявена след изтичане на срока за заявки за участие.

За авторите

Изисквания към оформлението на докладите за печат:

  • Да бъдат отпечатани в един екземпляр, придружен с електронен носител, като съдържат: 1. Заглавие; 2. Автор (и) - име, фамилия, наименование и адрес на институциите, академична длъжност, адрес, телефон и e-mail); 3. Резюме на български и на английски език; 4. Изложение + литература; 5. Таблици, фигури и схеми в текста.
  • Текстът трябва да бъде написан на компютър в програма Word, на шрифт Times New Roman, с размер 12 pt. Записаният в диска текст не трябва да бъде форматиран. Докладът трябва да съдържа до 10 страници, които да бъдат номерирани.

Изисквания към резюмето:

  • Заглавието и резюмето да бъдат на български и английски език. Резюмето, да не превишава 12 реда при стандартен размер на страницата. Препоръчително е да включва: цел, методика, резултати, заключение и ключови думи.

Изисквания към изложението:

  • За по-голяма прегледност следва да се спазва следната структура: уводна част, хипотеза, цел и задачи, методика, анализ на резултатите, изводи и препоръки, библиографска справка. Цитирането на автори в текста става с посочен номер и година на изданието в скоби.

Изисквания към библиографията:

  • Библиографията трябва да съдържа само автори, цитирани в текста. Авторите се подреждат и номерират по азбучен ред (по фамилното име на първия автор) отразени на съответния език. 

Ivan Slavchev