• header3-1
 • header1-1
 • header4-1
 • header2-1

Начало

Уважаеми колеги,

В настоящата статия можете да прочетете изискванията за приключване на семестъра по споменатите дисциплини.

 

Във връзка с приключването на СИД "Бизнес комуникации" е необходимо да изпълните следните изисквания:

 • Да се явите на тест в някой от часовете:

  • Понеделник 28.11.2016 в 11:30 в кабинет 229;

  • Сряда 30.11.2016 в 15:45 в кабинета по спортен мениджмънт 018;

 • В някой от гореизброените часове да представите (т.е. да прочетете пред групата, б.а.) написан от вас поздравителен адрес, по една от следните теми:

  • Студентския празник 8 декември;

  • Дипломиране на бакалавърска степен.

За теста можете да се подготвяте от материалите, достъпни в секция "Учебни материали и документи", Материали за ИД Бизнес Комуникации, както и от записките от присъствията в часовете. Заверка и оценка ще получите на място в избрания от вас час за явяване за приключване на дисциплината.


 

За приключването на ФИД "Мениджмънт на спортни съоръжения", изискванията се свеждат до разработването на анализ на спортно съоръжение по плана, достъпен отново в секция "Учебни материали и документи", План на анализ на спортно съоръжение за ФИД Мениджмънт на спортни съоръжения. Предаването на анализа може да направите в часовете споменати по-долу или друг час, провеждан от мен.

Тези от вас, с които сме разговаряли, че е необходимо да правят и тест по факултативната дисциплина, могат да се подготвят за него от записките, достъпни във ФИД Мениджмънт на спортни съоръжения. Явяването на теста става в някой от следните часове:

 • Понеделник 28.11.2016 в 17:45 в кабинет по спортен мениджмънт 018;

 • Петък 02.12.2017 в 14:00 в кабинет по спортен мениджмънт 018;

Изпълнилите изискванията за заверка могат да я получат до края на седмицата в споменатите часове. Оценките ще бъдат публикувани след студентския празник тук в базата данни с оценки.

 

Успех на всички!
доц. Иван Славчев, д-р